Techno Teachers

Always One Step Ahead

Registration


पद निवडताना शिक्षक, अधिकारी यांनी त्यांचे योग्य ते पद निवडावे तंत्रस्नेही म्हणू नये. जर आपले पद यादीत नसेल अशा वेळी तंत्रस्नेही निवडा.

सर्व माहिती आपल्या शाळेची / कार्यालयाशी संबंधित भरावी.

शिक्षक, शिक्षिका, सहाय्यक शिक्षक, सहशिक्षक, उपशिक्षक, शिक्षण सेवक यांनी उपाध्यापक हे पद निवडावे.

या नावनोंदणीचा MSCIT शी काहीही संबंध नाही.

एकदा नोंदणी झालेवर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.


 | BCW

10 Digit
10 Digit